فیلم های Pyrolysis Plant

فیلم های Beston شرح کارخانه تجزیه در اثر حرارت

فیلمهایی از مدلهای پیوسته سوار بر اسکی قابل محافظت

فیلم های پروژه کارخانه تولید گاز پیرولیز

کارخانه تولید گاز تایر در ترکیه


کارخانه تولید مواد زائد در پاراگوئه


کارخانه تولید کننده گاز در اندونزی

کارخانه تولید گازهای گلخانه ای در نیجریه

    لطفا در صورت تمایل به ارائه سوال خود در فرم بپردازید.
    ما در 24 ساعت پاسخ خواهیم داد.