تحویل و پرداخت

تحویل

تاکنون اکثر مشتریان دو پرداخت زیر را اتخاذ می کنند: 100٪ LC و 30٪ TT + 70٪ LC.

توجه: اگر نیاز دیگری دارید ، اکنون با ما ارتباط برقرار کنید.

    لطفا در صورت تمایل به ارائه سوال خود در فرم بپردازید.
    ما در 24 ساعت پاسخ خواهیم داد.